Connect with us

Dit is waarom ASMI zo sterk is gestegen deze maand…

Aandelen

Dit is waarom ASMI zo sterk is gestegen deze maand…

ASM International N.V. (ASMI) is deze maand sterk gestegen. De koersstijging is ingezet nadat zijn financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2023 bekendgemaakt. Deze cijfers bieden inzicht in waarom het aandeel ASMI recentelijk een aanzienlijke stijging heeft doorgemaakt (en nog verder kan stijgen).

Financiële Hoogtepunten

  • Nieuwe Orders: ASMI rapporteerde nieuwe orders ter waarde van €627,4 miljoen in Q3 2023, wat ongeveer gelijk is aan hetzelfde kwartaal vorig jaar bij constante valuta’s.
  • Omzetgroei: De omzet in Q3 2023 groeide met 9% bij constante valuta’s (2% zoals gerapporteerd) ten opzichte van het vorige jaar, tot €622,3 miljoen.
  • Brutowinstmarge: De genormaliseerde brutowinstmarge verbeterde tot 48,9%, vergeleken met 48,1% in hetzelfde kwartaal vorig jaar.
  • Bedrijfsresultaat: Het genormaliseerde bedrijfsresultaat daalde licht van €160 miljoen vorig jaar naar €157 miljoen dit jaar.
  • Nettowinst: De genormaliseerde nettowinst voor Q3 2023 bedroeg €139 miljoen, een daling ten opzichte van €175 miljoen in Q3 vorig jaar.

Analyse van de Stijging

  1. Sterke Marktpositie in China: Een aanzienlijke bijdrage van de Chinese markt heeft de omzetgroei en winstmarges van ASMI positief beïnvloed.
  2. Investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling: Ondanks hogere R&D-uitgaven, wat een lichte daling in het bedrijfsresultaat veroorzaakte, toont dit de toewijding van ASMI aan innovatie en toekomstige groei.
  3. Stabiele Orderontvangst: De stabiliteit in nieuwe orders, ondanks de uitdagende marktomstandigheden, geeft blijk van het sterke klantenvertrouwen in ASMI’s technologie en producten.
  4. Toekomstige Groeiverwachtingen: ASMI’s positieve vooruitzichten, met een verwachte omzetgroei van bijna 10% voor FY 2023, versterken het vertrouwen van beleggers.
  5. Technologische Innovaties: De focus op geavanceerde technologieën zoals gate-all-around (GAA) en de groei in de SiC Epi-markt positioneren ASMI gunstig voor toekomstige marktuitbreidingen.

Conclusie

De recente stijging van het aandeel ASMI kan worden toegeschreven aan de robuuste financiële prestaties, sterke marktpositie, vooral in China, en de positieve vooruitzichten voor toekomstige groei en technologische innovaties. Ondanks enige druk op het bedrijfsresultaat door verhoogde R&D-uitgaven, blijft het bedrijf goed gepositioneerd om te profiteren van de groeiende vraag in de halfgeleiderindustrie. De stabiliteit in nieuwe orders en de focus op geavanceerde technologieën zoals GAA en SiC Epi versterken het vertrouwen van beleggers in het toekomstige potentieel van ASMI.

Meer beursupdates Aandelen

To Top