Home » Laatste updates » Beleggen om dividend

Beleggen om dividend

by Redactie Beleggen.TV
0 comment

Elke belegger belegt om het rendement. Er valt op de beurs immers meer geld te halen dan er rente wordt bijgeschreven op een spaarrekening. Beleggen is daarom een aantrekkelijk alternatief voor vermogensgroei. Dividend is hierbij een mooie bonus. Wat is dividend eigenlijk en waar moet u op letten bij uw aandelenkeuze?

Dividend is niets meer dan een deel van de inkomsten dat een bedrijf uitkeert naar haar aandeelhouders. Voor de aandeelhouder vaak een prettige bonus, maar waarom zou een bedrijf een deel van de inkomsten weggeven? Er zijn verschillende redenen waarom een bedrijf dividend uitkeert, maar er zijn ook meerdere redenen waarom een bedrijf dit liever niet doet.

Waarom dividend op een aandeel

Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom een bedrijf de inkomsten niet uitkeert aan haar aandeelhouders. Geen dividend uitkeren betekent dat de inkomsten voor andere doeleinden kunnen worden ingezet. De inkomsten kunnen bijvoorbeeld worden opgespaard. Een grotere cashpositie verhoogt de waarde van een bedrijf en beschermt het voor onvoorziene gebeurtenissen. Een andere reden voor het hebben van meer cash zijn potentiële overnames of investeringen in nieuwe markten, technologieën en sectoren. Natuurlijk kan er altijd, wanneer nodig, extra kapitaal worden opgehaald door middel van een lening of een emissie; maar dit heeft niet altijd de voorkeur. Ook groei levert, net als dividend, extra waarde op voor aandeelhouders.

Een andere reden om geen dividend uit te keren is de “verantwoordelijkheid” die dit met zich meebrengt. Omdat er veel beleggers zijn die veel waarde hechten aan dividend kan het zo zijn dat juist hierom het bedrijf geen dividend uit wil keren. Wanneer een bedrijf haar dividend op termijn verlaagt, wordt dit vaak als een zwaktebod gezien. Dit drukt de koers dan weer. Wanneer er nooit dividend is uitgekeerd kan deze situatie ook nooit ontstaan. Dit is voor sommige bedrijven dan ook de reden om geen dividend uit te keren.

dividend geeft stabiel rendement

We zien echter veel bedrijven die dividend uitkeren. Het is namelijk ook een teken van kracht. Een bedrijf dat consistent dividend uitkeert laat namelijk zien dat het haar zaken goed op orde heeft. Jonge, onbewezen, bedrijven of bedrijven met een fluctuerende bron van inkomsten kunnen namelijk nooit lang en consistent dividend uitkeren. Er moet constant genoeg winst behaald worden wil het bedrijf het dividend uit blijven betalen.

Beleggers kijken dan ook vaak naar hoe lang het bedrijf al dividend uitkeert en of deze gelijk blijft, daalt op stijgt over de loop der jaren. Er zijn namelijk ook bedrijven die alleen dividend uitkeren om kracht uit te stralen, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. Een stabiel rendement over de loop van 25 jaar heeft veel meer waarde dan een hoog dividend dat pas enkele jaren wordt uitgekeerd.

Daarnaast is trekt dividend een ander type investeerders aan. Vaak zijn beleggers in dividend aandelen minder op zoek naar speculatieve aandelen met veel bewegingen, maar meer naar een vaste inkomstenbron. Dit levert het bedrijf het voordeel op dat de koers over het algemeen stabiel blijft.

Vier belangrijke data

Wanneer u aandelen bezit die recht geven op dividend, dient u vier belangrijke data in de gaten te houden. Doorgaans kan dit via de website van het betreffende bedrijf. Er zijn ook speciale beleggingswebsites die zich specifiek richten op dividendaandelen.

Ten eerste is daar de datum waarop het dividend wordt vastgesteld. Het management van het beursgenoteerde bedrijf komt tijdens de aandeelhoudersvergadering met een dividendvoorstel. De aandeelhouders moeten dit goedkeuren. De tweede datum is die waarop het aandeel ex-dividend gaat. Op die dag wordt het bedrag van de dividenduitkering in mindering gebracht op de huidige koers van het aandeel. Waarom? Om zo kopers die snel willen profiteren van het dividend, hun voordeel af te nemen. Het gaat immers om de aandeelhouders die hun aandelen al in hun bezit hadden.

Doorgaans de volgende dag, of enkele dagen later, vindt de administratieve vaststelling plaats van wie recht hebben op het dividend. Dit gebeurt geheel buiten u als aandeelhouder om, u hoeft zelf niet aan de bel te trekken. U kunt rustig wachten op de vierde datum. Die is gelijk het leukste, want dat betreft de betaalbaarheid. Pay day!

U zult evenwel merken dat u een netto bedrag op uw rekening krijgt gestort. Het vastgestelde dividend is immers bruto, daar gaat dividendbelasting van af. Dit geldt overigens ook voor beleggingsfondsen die dividend uitkeren.

Rente op rente effect

Het rente-op-rente effect is eenvoudig uit te leggen. Kijkt u naar de afbeelding bovenaan dit artikel. U kunt het ontvangen dividend benutten voor het bijkopen van het betreffende aandeel. De volgende keer dat u over uw aandelenbezit dividend ontvangt, zal dit bedrag hoger uitvallen. Mits natuurlijk de winstuitkering stabiel is. In het gunstigste geval belegt u in een bedrijf dat periodiek de uitkering verhoogt. In de Verenigde Staten worden bedrijven met aandelen met een dergelijk aantrekkelijk dividendrendement wel Dividend Aristocrats genoemd. Deze bedrijven hebben minstens 25 jaar achtereenvolgend het dividend verhoogd. Beleggen in dergelijke aandelen is natuurlijk het summum op het gebied van rendement. Zeker als u belegt voor de langere termijn.

U hoeft overigens niet de grens over om aantrekkelijke aandelen met dividend te vinden. Wij maakten voor u alvast een lijstje Nederlandse dividendtoppers. Voor wie toch in buitenlandse dividendaandelen wil beleggen: ook daar hebben we een lijstje voor samengesteld.

Niet elk bedrijf hoeft al zijn winst om te zetten in dividend. Een goed voorbeeld is het Nederlandse Lucas Bols. Het dividendbeleid van Lucas Bols is gericht op zowel het belonen van de aandeelhouders als de verwachte verdere ontwikkeling van het bedrijf. Daarom keert Bols elk halfjaar ten minste 50% van de gerealiseerde nettowinst van het afgelopen boekjaar uit als dividend. Het overige geld stopt men in innovatie en uitbreiding. Zo blijft het bedrijf gezond en profiteert de aandeelhouder mee. Overigens behoudt Lucas Bols zich het recht voor om in sommige jaren helemaal af te zien van het uitkeren van dividend. Dat vraagt trouwe commitment van aandeelhouders.

Conclusie

Voor wie geen voorstander is van offensief beleggen en het liever (veel) rustiger aandoet, is dividendbeleggen zeker een optie. Als altijd geldt ook hier de regel: spreiden is verstandig. Kijk goed naar de dividendhistorie van een aandeel. Verdiep u in het beleid van het bedrijf. Staar u zeker niet blind op hoge dividendrendementen alléén.

You may also like

Bij Beleggen.tv is onze missie duidelijk: consequent sterke resultaten leveren die het vertrouwen van onze abonnees in ons rechtvaardigen.

Handige links

Nieuwsbrief

Recente updates

@2013 – 2024 – All Right Reserved. Beleggent TV BV