Connect with us

Geschiedenis en Evolutie van BRICS

Economie

Geschiedenis en Evolutie van BRICS

BRICS, een acroniem dat staat voor Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, is een groepering van vijf grote opkomende economieën die een aanzienlijke invloed hebben op de wereldwijde economie. Deze landen hebben zich niet alleen op economisch gebied verenigd, maar ook op politiek en diplomatiek vlak, waardoor ze een krachtige stem hebben in internationale aangelegenheden. In deze blog duiken we dieper in de geschiedenis en evolutie van BRICS en onderzoeken we hun impact op de wereldwijde economie, met name op de beurs en aandelen.

Oorsprong van de term “BRIC”

In 2001 introduceerde Jim O’Neill, een econoom bij Goldman Sachs, de term “BRIC” om te verwijzen naar vier opkomende economieën – Brazilië, Rusland, India en China – die hij voorspelde dat ze een dominante rol zouden spelen in de wereldwijde economie tegen 2050. Deze voorspelling was gebaseerd op hun snelle economische groei, demografische trends en toenemende invloed op de wereldwijde markten.

Economische Impact: De introductie van de term leidde tot een toename van investeringen in deze landen. Beleggers zagen het potentieel van deze markten en begonnen hun portefeuilles dienovereenkomstig aan te passen. Dit resulteerde in een stijging van de aandelenkoersen in deze landen en een toename van buitenlandse directe investeringen.

Toevoeging van Zuid-Afrika

In 2010 werd Zuid-Afrika formeel uitgenodigd om zich bij de BRIC-groep aan te sluiten, waardoor de term evolueerde naar “BRICS”. De opname van Zuid-Afrika was strategisch, gezien het land als de toegangspoort tot het Afrikaanse continent wordt beschouwd en een belangrijke speler is in de Afrikaanse economie.

Economische Impact: De toevoeging van Zuid-Afrika opende de deuren voor investeerders naar het Afrikaanse continent, wat leidde tot een toename van handel en investeringen. De aandelenmarkten in Zuid-Afrika zagen een toename van buitenlandse investeringen, wat leidde tot een stijging van de Johannesburg Stock Exchange.

Jaarlijkse topbijeenkomsten

Sinds 2009 komen de leiders van de BRICS-landen jaarlijks bijeen om te discussiëren over kwesties van gemeenschappelijk belang. Deze topbijeenkomsten hebben geleid tot verschillende samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van handel, investeringen, infrastructuur en meer.

Economische Impact: Deze topbijeenkomsten hebben de samenwerking tussen de BRICS-landen versterkt, wat heeft geleid tot een toename van de handel tussen deze landen. Bovendien hebben deze bijeenkomsten geleid tot de oprichting van de Nieuwe Ontwikkelingsbank (NDB) door de BRICS-landen, wat een directe impact heeft gehad op de wereldwijde financiële markten.

De groeiende geopolitieke invloed van BRICS

Met hun gecombineerde economische macht hebben de BRICS-landen een aanzienlijke geopolitieke invloed verworven. Ze spelen een cruciale rol in internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie.

Economische Impact: De groeiende invloed van BRICS heeft geleid tot een verschuiving in de wereldwijde economische orde. Hun gezamenlijke standpunten over handelskwesties, bijvoorbeeld, hebben invloed op wereldwijde handelsbesprekingen en -overeenkomsten. Dit heeft op zijn beurt invloed gehad op de aandelenmarkten wereldwijd, aangezien beleggers de potentiële impact van deze beslissingen op bedrijven en sectoren evalueren.

Conclusie

De opkomst en evolutie van BRICS in de afgelopen twee decennia is niets minder dan opmerkelijk. Van een investeringsconcept tot een invloedrijk geopolitiek blok, BRICS heeft zijn stempel gedrukt op de wereldwijde economie. Voor beleggers betekent dit nieuwe kansen en uitdagingen, aangezien de beslissingen van deze groep directe gevolgen hebben voor de beurs en aandelen wereldwijd.

Meer beursupdates Economie

To Top