Connect with us

Groen beleggen: Rendement behalen door duurzame projecten en CO₂-Emissierechten

Obligaties

Groen beleggen: Rendement behalen door duurzame projecten en CO₂-Emissierechten

In de hedendaagse wereld, waar de impact van klimaatverandering steeds duidelijker en urgenter wordt, spelen duurzame projectontwikkelaars in de CO₂-markt een cruciale rol in het bevorderen van duurzame praktijken en het verminderen van broeikasgassen. Deze bedrijven, zoals het Nederlandse beursgenoteerde DGB Group, zijn gespecialiseerd in het creëren, beheren en monetariseren van projecten die gericht zijn op het verminderen of verwijderen van broeikasgassen – waaonder onder andere CO₂) uit de atmosfeer. In dit blogartikel zullen we het bedrijfsmodel van een projectontwikkelaar in de CO₂-markt in detail onderzoeken, van het genereren van CO₂-emissierechten tot het creëren van inkomstenstromen en het bevorderen van duurzaamheid.

De Werking van CO₂-Emissierechten

CO₂-Emissierechten vormen de ruggengraat van de inspanningen van projectontwikkelaars in de CO₂-markt. Eén CO₂-Emissierecht – ookwel CO2-certificaat of carbon credit – staat gelijk aan de vermindering of verwijdering van één metrische ton CO₂-equivalent (tCO₂e) uit de atmosfeer. Deze CO₂-Emissierechten kunnen worden gegenereerd door een verscheidenheid aan activiteiten, waaronder herbebossing, hernieuwbare energieprojecten en andere initiatieven die bijdragen aan de vermindering van broeikasgassen.

Het principe van ‘cap and trade’ ligt ten grondslag aan het systeem van CO₂-emissierechten. Overheden en regelgevende instanties stellen een plafond vast voor de totale hoeveelheid broeikasgassen die mag worden uitgestoten. Bedrijven krijgen vervolgens een bepaald aantal CO₂-Emissierechten toegewezen. Als een bedrijf meer broeikasgassen uitstoot dan het aantal toegewezen kredieten, moet het extra kredieten kopen van entiteiten die een overschot hebben, vaak projectontwikkelaars. Dit systeem moedigt bedrijven aan om hun CO2-uitstoot te verminderen en bevordert tegelijkertijd duurzame praktijken.

De Vrijwillige CO₂-markt: Een Dynamisch Platform

Naast de gereguleerde CO₂-markten zijn er ook vrijwillige CO₂-markten, waar bedrijven en individuen proactief CO₂-emissierechten kopen om hun CO₂-voetafdruk te neutraliseren. Deze markten worden gedreven door bedrijfsduurzaamheidsdoelen, consumentenvoorkeuren en een algemene toewijding aan milieubeheer. In deze context fungeren CO₂-Emissierechten niet alleen als een meetinstrument voor milieueffect, maar ook als een waardevol handelsartikel.

Het Verdienmodel van een projectontwikkelaar in de CO₂-markt

Projectontwikkelaars in de CO₂-markt genereren inkomsten door het identificeren, ontwikkelen en beheren van projecten die broeikasgassen verminderen of verwijderen. Hier volgt een uiteenzetting van hun inkomstenstromen:

 1. Projectontwikkeling en Validatie: Ontwikkelaars initiëren projecten en zorgen ervoor dat deze worden gevalideerd door externe organisaties om te garanderen dat ze voldoen aan specifieke normen en daadwerkelijk bijdragen aan broeikasgassen reduceren.
 2. Verkoop van CO₂-Emissierechten: Eenmaal gevalideerd, genereren de projecten CO₂-emissierechten die verkocht kunnen worden op de CO₂-markt.
 3. Vooruitverkoop van Kredieten: Sommige ontwikkelaars verkopen kredieten vooraf, waardoor ze inkomstenstromen van tevoren veiligstellen.
 4. Financiering en Investeringen: Ontwikkelaars financieren hun operaties via diverse middelen, waaronder groene obligaties en langetermijnafnameovereenkomsten.
 5. Gediversifieerd Portfolio: Door te investeren in een breed scala aan projecten, van herbebossing tot hernieuwbare energie, creëren ontwikkelaars diverse inkomstenstromen en beperken ze risico’s.
 6. Consultancy- en Adviesdiensten: Veel ontwikkelaars bieden ook hun expertise aan andere entiteiten aan, wat een aanvullende inkomstenbron vormt.

De Inkomstengeneratiecyclus: Van Ontwikkeling tot Monetarisatie

Het bedrijfsmodel van een projectontwikkelaar in de CO₂-markt is een cyclisch proces dat begint met het werven van kapitaal en eindigt met het monetariseren van CO₂-emissierechten. Hier is een gedetailleerd overzicht van deze cyclus:

 1. Kapitaal Werven: Ontwikkelaars zoeken financiering via investeerders, groene obligaties of andere financiële instrumenten.
 2. Investeren in Projectontwerp: Met het verkregen kapitaal ontwerpen ontwikkelaars projecten die gericht zijn op broeikasgassen reduceren of -verwijdering.
 3. Projectontwikkeling: De daadwerkelijke ontwikkeling van de projecten vindt plaats, variërend van herbebossing tot het opzetten van hernieuwbare energie-infrastructuren.
 4. Verificatie voor Kredieten: Externe organisaties valideren de impact van de projecten, waarna ze CO₂-Emissierechten genereren.
 5. Monetariseren van CO₂-Emissierechten: De gegenereerde kredieten worden verkocht op de CO₂-markt, wat de primaire inkomstenbron vormt voor de ontwikkelaars.
 6. Vooruitverkoop voor Toekomstige Inkomsten: Sommige ontwikkelaars verkopen kredieten vooraf om toekomstige inkomsten te garanderen.
 7. Herinvestering en Uitbreiding: Inkomsten worden herinvesteerd om meer projecten te starten en het portfolio uit te breiden.

CO₂-projectontwikkelaar

Projectontwikkelaar pelen een essentiële rol in de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan. Hun unieke bedrijfsmodel, dat economische prikkels koppelt aan milieubescherming, stelt hen in staat om een positieve impact te hebben op onze planeet. Door het ontwikkelen, beheren en monetariseren van projecten die broeikasgassen verminderen of verwijderen, dragen ze bij aan een duurzamere toekomst en bevorderen ze de groei van de CO₂-markt. Het is een complex maar lonend proces, dat zowel de strijd tegen klimaatverandering als economische groei ondersteunt.

Financieren portfolio van projecten

De groene obligatie van DGB biedt beleggers de mogelijkheid om de portfolio van projecten van een projectontwikkelaar te financieren. Met een rendement van 8% per jaar biedt het niet alleen financiële voordelen, maar ook de zekerheid dat uw geld wordt gebruikt om te investeren in projecten die een positieve impact hebben op het milieu. Van bosherstel tot duurzame landbouw, de opbrengsten van de obligaties dragen direct bij aan de realisatie van DGB’s duurzame projecten.

Hiermee kan DGB projecten uitvoeren en realiseren, en geniet u van een duurzaam rendement. Wanneer u investeert in de groene obligatie van DGB, draagt u dus direct bij aan de financiering van duurzame projecten en de positieve impact voor mens en maatschappij. De beleggers in de groene obligatie bieden de financiering voor de projecten en zodra de projecten CO₂-Emissierechten genereren, ontvangen beleggers na een looptijd van 4 jaar hun gehele inleg weer terug.

Conclusie

De groene obligatie van DGB biedt een unieke kans voor beleggers om financieel rendement te combineren met het maken van een positieve impact op de wereld. Met een solide rendement, een betrouwbare organisatie achter het product, en de zekerheid dat uw geld bijdraagt aan duurzame projecten, is het een slimme keuze voor iedereen die wil beleggen in de toekomst. We nodigen u uit om deel uit te maken van deze beweging. Samen kunnen we werken aan een groenere, duurzamere wereld.

Meer beursupdates Obligaties

To Top